Chỉ số huyết áp mới: Cao thế nào là quá cao

Đọc chỉ số huyết áp

 (DrCutler) Hàng triệu người Mỹ trước đây được cho biết là có chỉ số huyết áp ngoài phạm vi an toàn bây giờ có thể đo lại và thấy chỉ số huyết áp của mình hoàn toàn nằm trong phạm vi cho phép, theo một nghiên cứu mới được công bố gần đây đăng trên tạp chí Journal of General Internal Medicine. Trước đây dưới 120/80 được coi là chỉ số huyết áp an toàn chuẩn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ hơn 13000 người tham gia khảo sát cho thấy không có sự gia tăng nguy cơ tử vong ở những người trưởng thành trẻ có chỉ số huyết áp tối thiểu (DBP) cao hơn chỉ số trước đây được coi là bình thường tới hơn 20 điểm, và ở người lớn tuổi chỉ số huyết áp tối đa (SBP) cũng còn có thể cao hơn 20 điểm nữa. Tỉ lệ tử vong cao hơn chỉ được tìm thấy ở những người tham gia khảo sát ở độ tuổi trên 50 có chỉ số huyết áp tối đa cao hơn 140 và những đối tượng trẻ có chỉ số huyết áp tối thiểu lớn hơn 100. “Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận này là một bước đột phá để đảm bảo việc kiểm tra huyết áp chỉ được thực hiện ở những đối tượng có nguy cơ huyết áp cao đáng kể, nhắm vào những người thực sự cần đến nó,” theo Brent Taylor, tác giã chính của công trình nghiên cứu. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ American Heart Association (AHA), cao huyết áp là nguyên nhân của hơn 56,000 ca tử vong hàng năm ở Mỹ.